W poszukiwaniu projektu idealnego

Marzeniem każdego architekta jest to, aby rozwinąć skrzydła i nie tylko włożyć w projekt domu zaangażowanie i wiedzę, ale także przesunąć ramy ograniczeń poza horyzont,
tak aby przestać je widzieć. Czy to jest możliwe?

TEKST: Dariusz Wajs – Autor artykułów o tematyce naukowej i technicznej. Śledzi trendy w architekturze, budownictwie i nowoczesnych technologiach. Redaktor naczelny magazynów: „ŚWIAT DRZWI”, „OPTYK POLSKI”, „KZA EXPRESS”, „PROFESJONALNIE O NAWADNIANIU”.

Projekt domu zawsze jest pewnym kompromisem. Ograniczeń jest mnóstwo, a wśród nich wymienić należy m.in.: wielkość działki, dostępność technologii oraz oczywiście budżet inwestora. Ta tak zwana dostępność technologii jest mocno powiązana z wysokością budżetu i jest to kwestia bardzo istotna.

Ograniczenia poza horyzontem

Ograniczenia nigdy nie znikną, jednak zadaniem projektu idealnego jest dobór rozwiązań optymalnych. I tutaj przychodzą z pomocą rozwiązania Przemysłu 4.0. Cechą charakterystyczną czwartej rewolucji przemysłowej jest customizacja produkcji, czyli produkcja unikalnych i oryginalnych produktów, a nawet pojedynczych egzemplarzy, skrojonych pod potrzeby danego klienta. Brzmi obiecująco. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, jeśli producent elementów użytych w projekcie domu jednorodzinnego przyjmie listę warunków początkowych dla swojego procesu produkcji według swoich zasad, ale właśnie wedle wytycznych architekta. Oczywiście dla producenta może to być niewygodne, jednak jeśli dostosuje łańcuch dostaw półproduktów, koszty pracy oraz ocenę potrzeb rynku nie według własnego uznania, ale na potrzeby projektu idealnego, będzie to z punktu tworzenia projektu idealnego strategia oczekiwana, a wręcz pożądana. Nasz projekt idealny potrzebuje przesunięcia ram technologicznych poza horyzont, i to na warunkach architekta.

Customizacja jest zatem ze wszech miar pożądana, gdyż pozwala przekazać warunki początkowe dla produkcji elementów wykorzystanych w projekcie na warunkach autora projektu. Zbliżamy się do projektu opisującego warunki sprzyjające powstaniu projektu idealnego. Potrzebna jest jeszcze szczypta kontroli nad procesem produkcyjnym. Marzenie? W ramach koncepcji Przemysłu 4.0 możemy i powinniśmy mieć kontrolę nad procesem produkcji elementów użytych w projekcie domu, takich jak na przykład drzwi.

Pytanie pozostaje otwarte, czy wręcz odwrotnie?

Chodzi oczywiście o pytanie postawione powyżej: „Czy to jest możliwe?”. Czy jest możliwe tworzenie projektów, dla których ograniczenia są zminimalizowane? Odpowiedź brzmi: tak, to jest możliwe. Wystarczy znaleźć producentów, którzy swoją produkcję dostosowali do zasad Przemysłu 4.0, a w szczególności jednej – customizacji produkcji. Oznacza to bowiem możliwość przyjęcia warunków tej produkcji niejako z zewnątrz – od twórcy projektu domu, czyli od architekta. Zadanie to wydaje się stosunkowo łatwe, ale czy tak jest w rzeczywistości? Zamiast odpowiedzi pojawiają się nowe pytania. Choć jeśli w poincie tego artykułu pojawi się nazwa choćby jednego z producentów, to otrzymamy bardzo precyzyjną odpowiedź.

Szukamy producenta zaawansowanego technologicznie

Spróbujmy jeszcze doprecyzować, jakiego producenta poszukujemy. Niewątpliwie powinien to być producent wytwarzający produkty zaawansowane technologicznie i odpowiadające oczekiwaniom potencjalnych inwestorów. Realizują oni przecież swoje marzenia o własnym domu. Jeśli dla przykładu weźmiemy pod rozważania drzwi wejściowe do domu, to muszą być one wyposażone w technologię zapewniającą odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Nasze smartfony pozwalają na dostęp do swoich funkcji albo za pośrednictwem czytnika linii papilarnych, albo czytnika twarzy. Naturalnym oczekiwaniem inwestora będzie podobne kryterium bezpieczeństwa w kontekście dostępu do własnego domu.

Odpowiedź jest bliżej, niż myślimy

W poszukiwaniu projektu idealnego potrzebny jest partner idealny, czyli producent wytwarzający swoje produkty według zasad Przemysłu 4.0. Oznacza to niewątpliwie zgodność z dwoma cechami tego typu produkcji, tzn. z customizacją oraz zaawansowaniem technologicznym wytwarzanych produktów. Warto zauważyć, że produkty firmy PARMAX mogą być wyposażone zarówno w czytniki linii papilarnych, jak i czytniki twarzy. Jednocześnie producent drzwi zewnętrznych, jakim jest firma PARMAX, jest w stanie dostosować warunki swojej produkcji do oczekiwań wymagającego architekta, i to zarówno w kwestii wyglądu drzwi, materiałów wykorzystanych do ich wytworzenia, jak i technologii ich otwierania. Odpowiedź na postawione przez nas pytanie brzmi zatem: PARMAX.