Tworzyć dla ludzi

Czym jest architektura? To formowanie przestrzeni dla potrzeb ludzi. Porównując do muzyki, architekt jest kompozytorem, a użytkownicy słuchaczami. Jednak wszystko musi mieć cechy bliskie człowiekowi, gdyż tworzone jest dla człowieka.

Od momentu powstania pierwszego obiektu mieszkalnego, zrodziła się potrzeba udoskonalania, poprawiania w zgodzie z poznawczą naturą ludzką. Najmocniejszym impulsem było oczywiście zwiększenie prawdopodobieństwa przetrwania, ale też potrzeba sztuki. Dziwna przypadłość, niespotykana w naturze. Po wiekach doświadczeń, pomyłek i sukcesów znajdujemy się w świecie o rozwiniętej technologii, sprawnym przepływie informacji i całej gamie czynników wspomagających.

Nie zwalniać z kreatywności

Wydawać by się mogło, że nowe programy komputerowe, bazy danych, BIM i inne narzędzia pomocnicze usprawniają działania projektowe. Trudno zaprzeczyć, ale ważny, właściwie najważniejszy, jest czynnik ludzki. Dobry fotograf zrobi genialne zdjęcie nawet kiepskim aparatem, ale mając doskonały aparat, dostaje nowe możliwości. Dlatego mimo rozwoju technologii i wsparcia niezbędny jest talent, przez niektórych określany predyspozycjami. Czy jest zatem możliwe, aby komputer zaprojektował obiekt? Inwestor wpisuje interesujące go parametry i program typuje gust odbiorcy. Następnie na tej podstawie konstruuje mu z dużym prawdopodobieństwem budynek zgodny z jego gustem i oczekiwaniami. Teoretycznie możliwe, ale praktycznie będzie to jak obraz i reprodukcja. Oba ładnie wyglądają na ścianie, ale nie są tym samym. Dlatego ważne jest, żeby w technologicznym pędzie pamiętać, że to człowiek jest czynnikiem twórczym. Wszystkie udoskonalenia mają jedynie usprawnić nasze działania, ale nie wyręczać i zwalniać z kreatywności.