Biznes odpowiedzialny społecznie

Firma PARMAX Wspiera różnego rodzaju inicjatywy – od budowy Centrum Pozytywnej Edukacji po współfinansowanie wyjazdu na ferie zimowe podopiecznych Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego.

Prowadząc biznes i zarabiając pieniądze, można też czynić dobro. Takich przedsiębiorstw jest coraz więcej. Firmy odpowiedzialne społecznie budują zaufanie, inwestują w kadrę pracowniczą, wspierają lokalne społeczności w sposób stały i systemowy. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym aspektem prowadzenia działalności dla coraz większej liczby firm w naszym kraju, co potwierdza publikowany corocznie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Z potrzeby serca

Biznes bierze na siebie coraz więcej obowiązków, które leżą po stronie państwa, i wydaje na to niemałe pieniądze. Kwoty nie mają znaczenia. Liczy się to, że mają wielkie serca. Ważna jest prawdziwa chęć niesienia pomocy, a co za tym idzie, znalezienia różnych sposobów jej udzielania.
Najbardziej podstawową formą dzielenia się jest sytuacja, w której każdy jako osoba prywatna chce przekazać jakąś drobną część majątku innym. Najpiękniejszą motywacją do takiego działania jest dawanie dla samego dawania, wypływające po prostu z potrzeby serca.

Czynić dobro

Firmy, włączając się w sferę działań społecznych, o ile zdecydują się na obszar bliski ich kluczowym kompetencjom, mogą wnieść znacznie więcej niż tylko pieniądze. Działalność przedsiębiorstw na rzecz społeczności przekłada się na budowę pozytywnych, ciepłych relacji z lokalną społecznościa, bo bycie integralną częścią małej społeczności to rzecz nie do przecenienia. Firmy bowiem mogą też zyskać znacznie więcej niż wizerunek, bo ich działania na rzecz wąskich obszarów rozwoju społecznego mogą jednocześnie oznaczać budowanie rynku bądź kształcenie zasobów ludzkich potrzebnych do dalszego rozwoju firmy. Wbrew pozorom, cele społeczne i biznesowe to często te same, choć odmiennie nazwane cele i ich osiągnięcie leży w interesie obu stron, które mogą i powinny wspólnie dążyć do ich osiągnięcia. Wszelkie tego typu działania są jak najbardziej cenne, godne naśladowania i pochwały.

Z potrzeby serca

Wówczas przedsiębiorca rzeczywiście utożsamia się ze wspieranym celem. W takich przypadkach często wsparcie związane jest z potrzebującymi, których przedsiębiorcy po prostu żal, którym chce pomóc.
Relacje w lokalnych społecznościach są szczególnie ważne. Firmy, choć prowadzą działania na arenie międzynarodowej, ale od podstaw wyrosły w konkretnym rejonie i dla społeczności lokalnej chcą być nie tylko dobrym pracodawcą, ale również dobrym sąsiadem. Dlatego też w tych relacjach stawiają na doraźną pomoc w przeprowadzaniu lokalnych, angażując się we wsparcie rozmaitych inicjatyw, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich, jak np. akcja WOŚP. Działań prowadzonych na tym polu jest bardzo wiele, a wszystkie są wynikiem chęci niesienia pomocy w środowisku, z którego wyrasta firma. Prawdziwym motywatorem do budowania dobrych i trwałych relacji z lokalną społecznością jest widoczny efekt zaangażowania firmy i radość, jaką ono przynosi dla innych.

PARMAX na rzecz lokalnej społeczności

Działania firmy PARMAX na rzecz lokalnych społeczności przybierają różną formę – współpracujemy z klubami sportowymi wpierającymi młode talenty, pomagamy wychowankom miejscowych placówek edukacyjnych, a także reagujemy doraźnie na bieżące wydarzenia. Tak było w przypadku niedawnej tragedii w Szerzynach (woj. małopolskie). Sześcioosobowa rodzina straciła cały dobytek w pożarze. Wsparliśmy odbudowę domu, ofiarując pogorzelcom drzwi wejściowe.

Wspieramy najmłodszych

Firma PARMAX regularnie wspiera działalność lokalnych szkół i placówek wychowawczo-edukacyjnych. W 2019 roku współfinansowaliśmy wyjazd na ferie zimowe podopiecznych Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu (woj. małopolskie), która zapewnia opiekę w godzinach pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach zajęć dzieci mają możliwość zabawy oraz uzyskania pomocy w nauce, uczestniczą w zajęciach kompensacyjnych oraz rozwijających i poszerzających zainteresowania. W miarę możliwości organizowane są również liczne imprezy okolicznościowe oraz wycieczki dla dzieci. Podopieczni placówki mogą również korzystać z porad psychologa podczas spotkań grupowych i indywidualnych. Zajęcia ukierunkowane są na profilaktykę zaburzeń zachowania i emocji oraz na rozwój osobowości, zainteresowań i umiejętności w zakresie wyrażania emocji i potrzeb w sposób akceptowany społecznie. Ponadgminna Placówka Wsparcia w Zabłociu robi wiele na rzecz pomocy dzieciom, dlatego tym chętniej wsparliśmy ich działalność.
Regularnie pomagamy także lokalnym szkołom – współfinansowaliśmy pikniki rodzinne Szkoły Podstawowej w Zegartowicach oraz Zespołu Szkół nr 1 w Raciechowicach (woj. małopolskie). W tym roku wspieraliśmy także rozwój Klubu Sportowego LKS Raba Książnice. Młodym zawodnikom życzymy samych sukcesów!

Graliśmy razem z WOŚP

Działamy nie tylko lokalnie – w tym roku włączyliśmy się także w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na aukcję przeznaczyliśmy zewnętrzne drzwi dębowe firmy, model TOP DESIGN GLASS 08 w grubości 82 mm. Zwycięzca licytacji mógł zdecydować o: stronie i kierunku otwierania, wymiarach, kolorze drewna oraz kolorze szyby refleksyjnej. Dzięki jego szczodrości na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wpłynęło 7 766 złotych.

Zdając sobie sprawę z roli, jaką pełnimy dla lokalnej społeczności, staramy się sprostać związanej z tym odpowiedzialności. Stale wspieramy różnego rodzaju inicjatywy, a także doraźnie reagujemy na bieżące wydarzenia. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas akcje pomogą zmienić otaczającą nas rzeczywistość.