Analiza nasłonecznienia

Na łamach magazynu „Świat Drzwi” prezentujemy różne poglądy i formy wypowiedzi na temat współczesnej architektury. W tym wydaniu publikujemy tekst z bloga mgr inż. architekt Agnieszki Puchyr (www.panidyrektor.pl) o analizie nasłonecznienia w budynku realizowanym przez Biuro Architektoniczne Urban Project.

Rodzaje analiz:

  1. Analiza przesłaniania.
  2. Analiza oddziaływania, na którą składają się:
    • analiza nasłonecznienia,
    • analiza zacieniania
    • oraz wpływu projektowanego budynku na działki sąsiednie.

W przypadku domu jednorodzinnego potrzebna jest głównie analiza oddziaływania, czyli analiza nasłonecznienia i zacieniania, w sumie dwa rysunki. Jednak w celu wykonania dokładnej analizy i tak potrzebne będzie wykonanie modelu 3D analizowanego obiektu i obiektu zacienianego wraz z terenem i otaczającą zabudową.